Global Office

UFPC Head Office


TEL:+886-4-7582956
FAX:+886-4-7582957
No.8, Zhangbin E. 8th Rd., Xianxi Township, Changhua County 507, Taiwan (R.O.C.)

Changhua warehouse


TEL:+886-4-7581222
FAX:+886-4-7584937
No.3, Zhangbin E. 3rd Rd., Xianxi Township, Changhua County 507, Taiwan (R.O.C.)

Taichung Distribution Center


TEL:+886-4-25269133
FAX:+886-4-25227300
No.480, Sec. 1, Fengshi Rd., Fengyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan (R.O.C.)

Kaohsiung Distribution Center


TEL:+886-7-6108918
FAX:+886-7-6109214
No.29, Aly. 61, Tadi Rd., Mituo Dist., Kaohsiung City 827, Taiwan (R.O.C.)